Náhradní plnění

Dle zákona o zaměstnanosti č. 435/04 Sb. § 81 musí každý zaměstnavatel s více než 25 zaměstnanci zaměstnat povinně 4% osob se zdravotním postižením.

Uvedenou povinnost zaměstnavatel splní:

a) zaměstnáním těchto osob

b) odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50% osob se zdravotním postižením (např. META Plzeň s.r.o.)

c) odvodem do státního rozpočtu, kde dle § 82 odvod činí za každou nezaměstnanou osobu se zdravotním postižením 2,5 násobek průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za 1. - 3. čtvrtletí kalendářního roku.

Vzhledem k tomu, že META Plzeň s.r.o. zaměstnává trvale více než 50 % pracovníků se zdravotním postižením, můžeme Vám formou náhradního plnění dle bodu b) pomoci tento problém vyřešit a poskytnout vám náhradní plnění.

Od 1.10.2017 dle novely zákona č. 435/2004 Sb., § 81 a § 84 je náhradní plnění vedeno na MPSV v elektronické podobě. Potvrzení písemnou formou již nebude vydáváno nebo na vyžádání za 1.-9. měsíc 2017. Bližší informace na tel.: 377 686 720 nebo na email: metaplzen@volny.cz

V případě zájmu o náhradní plnění nás kontaktujte prostřednictvím našeho kontaktního formuláře, případně - tel.: 377 686 720, mobil: 603 223 439, fax: 377 471 519, e-mail: metaplzen@volny.cz.

 

Meta Plzeň